Ukraińcy w Polsce mogą otrzymać karty tymczasowego pobytu

Polska rozważa przyznanie kart tymczasowego pobytu uchodźcom z Ukrainy

Polska rozważa przyznanie uchodźcom z Ukrainy posiadającym status UKR prawa do otrzymania zezwolenia na pobyt czasowy, tzw. karty pobytu czasowego – podaje Rzeczpospolita.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Duszczyk powiedział, że Ukraińcy posiadający PESEL UKR mogą na okres trzech lat zmienić status na pobyt czasowy.

Procedura ta będzie wymagała weryfikacji przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczną i Policję.

„Dając takim osobom czasowy pobyt, musimy je sprawdzić, m.in. ze względu na bezpieczeństwo państwa” – wyjaśnił urzędnik.

Wszyscy uchodźcy, niezależnie od statusu i zawodu, będą mogli uzyskać to zezwolenie na pobyt. Od 1 lipca 2024 r. Ukraińcy będą mogli zarejestrować się na nowym portalu elektronicznym i złożyć niezbędne dokumenty. Pierwsze zezwolenia na pobyt czasowy będą wydawane od 2025 r. i będą ważne przez trzy lata.

Sektor publiczny planuje także wprowadzenie od września obowiązku szkolnego dla dzieci ukraińskich w Polsce.

Rząd zamierza także zaprzestać finansowania pobytu Ukraińców w małych pensjonatach, który obecnie wynosi 40 zł dziennie na osobę.