Polska jest zainteresowana rozszerzeniem UE i członkostwem Ukrainy – szef Komisji Spraw Zagranicznych polskiego Sejmu

Polska, jako jeden z największych krajów w Europie, posiada praktyczne doświadczenie w przystąpieniu do Unii Europejskiej i jest gotowa służyć jako hub dla Ukrainy w tym procesie – stwierdził szef Komisji Spraw Zagranicznych polskiego Sejmu, Paweł Kowal.

“Polska, być może jako jeden z największych krajów w Europie, ma praktyczne doświadczenie w zakresie przystąpienia do UE w kontekście jej rozszerzenia. Mamy własne interesy w rozszerzeniu UE. Jesteśmy gotowi do negocjacji i chcielibyśmy przyspieszyć ich zakończenie bez podpisywania dodatkowych umów lub wprowadzania nowych zasad” – powiedział Kowal podczas specjalnego wydarzenia Kijowskiego Forum Bezpieczeństwa, założonego przez Fundację Arsenija Jaceniuka “Otwarta Ukraina”.

Przewodniczący Komisji zaznaczył, że podczas Międzynarodowej Konferencji Odbudowy Ukrainy, która miała miejsce w zeszłym tygodniu w Berlinie, uczestniczyło około stu osób, w tym nie tylko oficjalni przedstawiciele Polski, ale również burmistrzowie, przedstawiciele samorządów, przedsiębiorcy i bankierzy, którzy demonstrowali polski potencjał i dzielili się doświadczeniami z przystąpienia do UE.

Kowal również podkreślił znaczenie rozpoczęcia negocjacji dotyczących przystąpienia Ukrainy do UE.

“Kluczowym momentem w tym kontekście jest odbudowa. Nie tylko odbudowa infrastruktury takiej jak drogi i mosty, ale odbudowa w szerszym znaczeniu tego słowa. To również kwestia przygotowania, w czym Polska się specjalizuje. To właśnie proponujemy Ukrainie, aby Polska pełniła rolę swoistego centrum” – dodał.

Przewodniczący Komitetu również zaznaczył, że mimo pewnych sporów historyczno-politycznych, Ukraina i Polska powinny wykazywać większy pragmatyzm w budowaniu relacji partnerskich.

“Powinniśmy podchodzić do tych relacji bardziej pragmatycznie, uwzględniając wszystkie niuanse historyczne i kulturowe. Musimy powstrzymać Putina i jesteśmy gotowi być w tej kwestii bardzo aktywni” – zakończył.