Poland

Lwów, Ukraina

Lwów Założone w 1251 roku przez króla Rusi, Daniela Halickiego z dynastii Rurykowiczów, miasto powstało na miejscu wcześniejszej małej osady […]