Twierdza w Chocimiu

Twierdza w Chocimiu

Okres budowy: XV w. (w XVIII w. Turcy dobudowali wokół zamku zewnętrzny pas umocnień)

Fundator: Hospodar mołdawski Stefan III Wielki (twierdza została wybudowana w miejscu istniejącego dawniej umocnienia wzniesionego przez Króla Rusi Daniela Halickiego oraz jego syna Lwa)

Informacja o obiekcie 
(opracowanie: Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA)

Zamek w Chocimiu jest położony na prawym brzegu Dniestru, który przez wiele lat był graniczną rzeką pomiędzy Rzeczpospolitą a Mołdawią. Zamek usytuowano w dogodnym miejscu na skalistym cyplu między rzeką a głębokim jarem. Pierwszy murowany zamek wzniesiono w w. XIII na skraju cyplu, na miejscu wcześniejszej drewnianej budowli obronnej. Od w. XIV należał do Mołdawii. W trzeciej ćwierci w. XV w czasach hospodara Stefana III Wielkiego zamek wzniesiono od nowa na nieregularnym rzucie dostosowanym do układu terenu. Obronność miejsca oraz potężne mury wzmocnione basztami i wieżami nadały mu wygląd średniowiecznej twierdzy. W r. 1538 został zdobyty przez wojska Rzeczypospolitej i rozbudowany. Przez cały w. XVII nadgraniczny zamek przechodził z rąk do rąk. Do historii Polski przeszły dwa wielkie zwycięstwa nad armią turecką jakie miały miejsce pod Chocimiem: hetmana Karola Chodkiewicza w r. 1621 i hetmana Jana Sobieskiego w r. 1673. W r. 1711 Turcy zbudowali wokół twierdzy chocimskiej nowy bastionowy pierścień umocnień.  

Film zrealizowany w ramach projektu “Polska i Ukraina. Śladami historycznego dziedzictwa” współfinansowanego ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w ramach konkursu “Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej – 2018”.

W ramach projektu powstało ponad 100 krótkich produkcji filmowych poświęconych wybranym obiektom dziedzictwa architektonicznego, które znajdują się na terenie Ukrainy i powstały w okresie dawnej Rzeczypospolitej. Na liście ponad setki miejsc, które zostały sfilmowane znalazły się twierdze, pałace, kościoły i in. W pracę przy tworzeniu filmów zaangażowano polsko-ukraiński zespół, w skład którego weszli historycy, publicyści, dziennikarze, organizacje pozarządowe oraz młodzież.