Polacy masowo zmieniają swoje podejście do ukraińskich uchodźców – dane z badania

Najnowsze badanie pokazuje, że 79% Polaków uznaje za niezbędne kontynuowanie wsparcia dla Ukrainy.

Badanie ujawnia, że większość Polaków jest za pomocą Ukrainie, ale znacznie mniej jest zwolenników długotrwałego pobytu ukraińskich uchodźców w Polsce, jak informuje InPoland.

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, Opinia24 i YouGov przeprowadziły sondaż na zlecenie Międzynarodowego Komitetu Ratunkowego (IRC), aby poznać opinie obywateli sześciu krajów na temat udzielania pomocy humanitarnej Ukrainie i przyjmowania ukraińskich uchodźców.

Wyniki badania wskazują, że 79% Polaków uważa za konieczne kontynuowanie pomocy dla Ukrainy w formie dostaw żywności, wody i opieki medycznej. 72% respondentów popiera zapewnienie uchodźcom z Ukrainy dostępu do różnych usług, w tym opieki medycznej i edukacji. Podobne wyniki odnotowano w Niemczech, a jeszcze większe wsparcie dla Ukraińców deklarują Francuzi, przy czym największe poparcie wyrażają Szwedzi i Brytyjczycy. Za długotrwałym pobytem uchodźców z Ukrainy w Polsce opowiada się 42% badanych, 44% jest przeciwnych, a 14% nie ma wyrobionego zdania na ten temat.

Przypomnijmy, że na początku roku zauważono zmianę w nastawieniu Polaków do uchodźców z Ukrainy. Co trzeci Polak ma pozytywne nastawienie do Ukraińców, podczas gdy co piąty obawia się, że mogą oni zająć miejsca pracy. Badanie Barometru Polskiego Rynku Pracy firmy Personnel Service wskazuje na znaczącą zmianę w podejściu Polaków do Ukraińców, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny.

Z badania wynika również, że 22% Polaków ma negatywny stosunek do Ukraińców, co stanowi wzrost o 8% w porównaniu z marcem 2023 roku. Neutralny stosunek do uchodźców wyraża 38% respondentów, co jest spadkiem z 46% z marca 2023 roku.

Warto dodać, że polskie władze planują finansowe wsparcie tylko dla tych Ukraińców, którzy mogą udowodnić, że zamieszkali w Polsce na stałe.