W Warszawie odbył się wiec protestacyjny Ukraińców Granica jest linią życia.

W Warszawie odbył się protest „Granica – Linia Życia”, w którym wzięło udział kilkuset polskich i ukraińskich działaczy, sprzeciwiających się blokadzie granicy Polski i Ukrainy.

Aktywiści zwrócili uwagę na trudności, z jakimi borykają się kierowcy mieszkający na granicy. Zmuszeni są tam przebywać tygodniami, nie otrzymują normalnego pożywienia. Ta sytuacja uczyniła ich de facto zakładnikami konfliktu politycznego i zaostrzenia stosunków między Ukraińcami a Polakami, na czym tylko Rosja zyskuje.

Polscy rolnicy zorganizowali ogólnokrajowy strajk, który spowodował korki w całym kraju. Ich protesty skierowane są przeciwko tzw. „Zielonemu Porozumieniu” i importowi produktów rolnych z Ukrainy.