Z jakimi krajami graniczy współczesna Polska?

1

Współczesna Polska graniczy z siedmioma krajami:

 • Niemcy (na zachodzie)
 • Czechy i Słowacja (na południu)
 • Rosja i Litwa (na północy)
 • Białoruś i Ukraina (na wschodzie)

Długość granicy Polski wynosi 3511 km:

 • z Czechami – 796 km
 • ze Słowacją – 541 km
 • z Ukrainą – 535 km
 • z Niemcami – 467 km
 • z Białorusią – 418 km
 • z Rosją – 210 km
 • z Litwą – 104 km

Na północy granica Polski przebiega wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego.

Polska jest członkiem Unii Europejskiej i strefy Schengen, co oznacza, że ​​granice wewnętrzne między tymi krajami są otwarte dla swobodnego przepływu osób, towarów, usług i kapitału.