Konstanty Ostrogski – magnat i hetman Wielki Koronny

Konstanty Ostrogski (1500-1581) to jeden z najwybitniejszych magnatów i hetmanów w historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Kim był?

 • Urodził się w 1500 roku w Dubnie (obecnie Ukraina) w bogatej i wpływowej rodzinie książąt Ostrogskich.
 • Wykształcenie odebrał w Krakowie i Padwie.
 • Po powrocie do kraju rozpoczął karierę polityczną i wojskową.
 • Szybko awansował na najwyższe stanowiska w państwie:
  • 1530: wojewoda wołyński
  • 1531: kasztelan wileński
  • 1540: hetman polny koronny
  • 1566: hetman wielki koronny
 • Oprócz funkcji państwowych pełnił również wiele innych:
  • starosta czernihowski, łucki, brzeskolitewski
  • marszałek nadworny koronny
  • wojewoda kijowski
  • wojewoda bełski

Kiedy rządził?

 • Hetmanem wielkim koronnym był w latach 1566-1581.
 • W tym czasie Rzeczpospolita Obojga Narodów przeżywała okres wielkich zmian politycznych i religijnych.
 • Ostrogski odegrał kluczową rolę w tych wydarzeniach:
  • Bronił granic Rzeczypospolitej przed najazdami Tatarów i Moskwy.
  • Wspierał reformę Kościoła katolickiego i był jednym z liderów ruchu kontrreformacji.
  • Był zwolennikiem unii polsko-litewskiej i dążył do jej wzmocnienia.

Dlaczego jest sławny?

 • Konstanty Ostrogski jest znany przede wszystkim jako wybitny wódz wojskowy.
  • Odniósł wiele zwycięstw nad Tatarami i Moskwą, m.in. pod Wiśniowcem (1567) i Gołubcami (1564).
  • Był jednym z najsłynniejszych hetmanów w historii Polski.
 • Oprócz talentów wojskowych Ostrogski był również wybitnym mecenasem sztuki i nauki.
  • Założył Akademię Ostrogską w 1576 roku, która stała się jednym z najważniejszych ośrodków edukacyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej.
  • Wspierał rozwój drukarstwa i wydawał wiele książek, w tym Biblię Ostrogską (1581), która była pierwszym przekładem Biblii na język ukraiński.
 • Konstanty Ostrogski był jedną z najważniejszych postaci w historii Polski i Ukrainy.
  • Do dziś jest uważany za symbol potęgi i świetności Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Warto również wspomnieć, że:

 • Ostrogski był protestantem, ale później przeszedł na katolicyzm.
 • Był żonaty trzy razy i miał pięcioro dzieci.
 • Zmarł w 1581 roku w Dubnie.