Powstanie węgierskie w 1956 r

Powstanie węgierskie w 1956 r

Dziwni ci Węgrzy…
W 1956 roku zostali zabici przez rosyjskich żołnierzy na ulicach Budapesztu, a obecnie ich premier jest sojusznikiem Rosji.


Rewolucja węgierska 1956 i wojna o niepodległość

Rewolucja 1956 r. i wojna o niepodległość to jedno z najbardziej decydujących wydarzeń w historii Węgier. Zaczęło się od pokojowej demonstracji 23 października 1956 r. w Budapeszcie pod pomnikiem Petőfiego, ale wkrótce przerodziło się w zbrojne powstanie przeciwko dyktaturze komunistycznej wspieranej przez Związek Radziecki.

Przodków rewolucji można doszukać się w represyjnej polityce stalinowskiej dyktatury naznaczonej nazwiskiem Mátyása Rákosiego. Naród węgierski był niezadowolony z sytuacji politycznej i gospodarczej, terroru służb specjalnych, braku wolności słowa i zależności od Związku Radzieckiego.

23 października w wyniku brutalnych działań władz pokojowa demonstracja przerodziła się w walkę zbrojną. Powstańcy zajęli ważne budynki, w tym Rádióházę, a rewolucja wkrótce rozprzestrzeniła się po całym kraju.

Imre Nagy, premier powołany w czasie rewolucji, zapowiedział system wielopartyjny, wolne wybory, wycofanie wojsk radzieckich i wystąpienie z Układu Warszawskiego. Reformy te wzbudziły w narodzie węgierskim wielkie nadzieje, lecz Związek Radziecki nie tolerował rewolucji.

4 listopada Związek Radziecki interweniował siłami zbrojnymi i stłumił rewolucję. Tysiące ludzi straciło życie w walkach, a dziesiątki tysięcy uciekło z kraju. Po stłumieniu rewolucji dyktatura komunistyczna rozpoczęła okrutny odwet. Imre Nagy został stracony, tysiące ludzi uwięziono, a wielu wysiedlono.

Rewolucja i walka o wolność z 1956 r. są symbolem bohaterstwa i pragnienia wolności narodu węgierskiego. Choć rewolucja została pokonana, na zawsze zmieniła historię Węgier i utorowała drogę późniejszym reformom demokratycznym.

Ważniejsze wydarzenia w czasie rewolucji:

23 października: Pokojowa demonstracja pod pomnikiem Petőfiego przerodziła się w walkę zbrojną.
24 października: Mianowanie Imre Nagya na stanowisko premiera.
25 października: Rewolucja rozprzestrzenia się po całym kraju.
30 października: Rząd Imre Nagya ogłasza system wielopartyjny, wolne wybory, wycofanie wojsk radzieckich i wystąpienie z Układu Warszawskiego.
4 listopada: Związek Radziecki interweniował przy użyciu sił zbrojnych i stłumił rewolucję.
15 listopada: aresztowanie Imre Nagya.
16 czerwca: Egzekucja Imre Nagya.
Dziedzictwo rewolucji 1956 roku i walki o wolność:

Rewolucja i walka o wolność z 1956 r. są symbolem bohaterstwa i pragnienia wolności narodu węgierskiego. Choć rewolucja została pokonana, na zawsze zmieniła historię Węgier i utorowała drogę późniejszym reformom demokratycznym. Pamięć o rewolucji żyje dziś wśród Węgrów i odgrywa ważną rolę w węgierskiej tożsamości.

Oryginalny artykuł