Unia Lubelska 1569 roku. Akty prawne

Z okazji 450. rocznicy podpisania aktu Unii Lubelskiej, która przypada w roku 2019, Instytut Polski w Kijowie we współpracy z Wydawnictwem Sejmowym i Przedstawicielstwem Polskiej Akademii Nauk w Kijowie, przygotował unikalny zbiór aktów prawnych Unii, odnoszących się do porządku terytorialno-prawnego Rzeczypospolitej ustanowionego przez sejm lubelski.

Wydanie prezentujemy polskim i ukraińskim Czytelnikom w językach oryginalnych (polskim i łacińskim) wraz z tłumaczeniem na j. ukraiński. Dokumenty zostały zebrane w porządku chronologicznym, a także opracowane, opatrzone wstępem i komentarzami przez dr hab. Henryka Litwina.

Publikację w wersji elektronicznej można pobrać obok.

Publikacja wpisuje się w tegoroczne obchody rocznicy Unii Lubelskiej, w ramach których z inicjatywy Instytutu Polskiego w Kijowie odbyła się w Kijowie międzynarodowa konferencja naukowa (więcej o konferencji), zaś w kijowskim metrze zaprezentowano przygotowaną przez Instytut wystawę poświęconą Unii (więcej o wystawie).

Pobierz PDF